Trabzon'da "Cumhuriyet'e Doğru" oyunu sahnelendi Trabzon'da "Cumhuriyet'e Doğru" oyunu sahnelendi

Rize Belediyesi, Merkez 8 Mahalle'de bulunan 12,5 bin metrekarelik alanda açık spor kompleksleri ve çevre düzenlemesi yapım işi için ihale düzenleyecek.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek ihale, 7 Aralık 2023 tarihinde saat 11.00'de Rize Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale dokümanını EKAP üzerinden bedelsiz olarak görebilecekleri, ancak teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunlu olduğu belirtildi.

İhaleye teklif verecek isteklilerin, geçici teminat olarak teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teminat vermeleri gerekecek.

İhalede, iş deneyim belgeleri olarak son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler istenecek.

İhalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

İhalede, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günü geçerli olacak teklifler alınacak.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacak.