ÇAYELİLİLER SOSYAL VE KÜLTÜREL DAYANIŞMA DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Yönetim Kurulu Mehmet Kambur başkanlığında aşağıdaki isim ve imzaları bulunan üyelerle toplandı.

Gündem gereği derneğin olağan genel kurulu yapılması için 29.02.2024 tarihinde dernek merkezinde saat: 14.00’da toplanmasına, yetkili çoğunluk sağlanılmaz ise 1 hafta sonra aynı yerde aynı saatte çoğunluk aranmaksızın olağan kongrenin yapılmasına karar verilmiştir.

Kongre Gündemi;

1-      Açılış Yoklama

2-      Divan Heyetinin Seçimi

3-      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

4-      Denetleme Kurulu ve Yönetim Kurulu Raporlarının Okunması

5-      Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarının Seçimi

6-      Dilek ve Temenniler

7-      Kapanış

Editör: HABER MERKEZİ