Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, 1 hafta olarak uygulanan, mahkeme kararlarında kanun yollarına başvuru süreleri, yani itiraz süreleri 2 haftaya çıkartıldı.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin mahkeme kararlarını da istinafa götürmenin önü açıldı. Sulh Ceza Mahkemelerinin kararlarını temyize götürme başvuru bedeliyle ceza mahkemelerinin vereceği adli para cezası kesinlik sınırı 15 bin lira olarak uygulanacak.

ADLİ PARA CEZALARINDA ALT SINIR ARTTI

Düzenlemeyle konutu terk etmeme veya bağımlılıktan arınmak amacıyla hastanede tedavi olmaya ilişkin adli kontrol yükümlülüğü uygulananlar, hakklarında kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilmesi durumunda maddi ve manevi tazminat talep edebilecek. Koruma tedbirleri nedeniyle yapılan maddi ve manevi tazminat istemleriyse ağır ceza mahkemeleri yerine Tazminat Komisyonu'na yapılabilecek.

İşlenen suçlar bakımından adli para cezalarında da alt sınırı 20 lira yerine 100 lira, üst sınırsa 100 lira yerine 500 lira olarak uygulanacak.

274 133914 Yeni Yarg D Zenlemeleri

9 YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak. Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.

- Toplumda "yapanın yanına kar kaldı" algısının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.

- Denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı ortadan kalkacak.

- Suç örgütlerinin finansmanın önlenmesinde TMSF'nin kayyum olarak atanması da gündemde.

-Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları; bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek.

- TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum olarak atanacak.

- TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak.

Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesiyle ilgili kapsamlı ve önleyici yasal düzenlemeler yapılacak.

- Yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak.

- Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemeler yapılacak.

- İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacak.

- Ceza adaletinin sağlanması hedeflenecek.

- Suçun işlenmesinin önüne geçilmesinin sağlanması amaçlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi