Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları"nı açıkladı.

Buna göre, 2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 734 bin 71 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (42 milyon 638 bin 306 kişi) olarak kaydedildi.

Yıllık nüfus artış hızı, 2022'de binde 7,1 iken 2023'te binde 1,1'e geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022'de yüzde 93,4 iken 2023'te yüzde 93 oldu.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi.

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında; referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.

Kurs, turizm, bilimsel araştırma ve benzeri nedenlerle 90 günden kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

Bayburt, 86 bin 47 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla kıyasla 252 bin 27 kişi düşerek 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişiyle Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişiyle İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişiyle Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişiyle Antalya izledi.

Bayburt, 86 bin 47 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu. Bu ili, 89 bin 317 kişiyle Tunceli, 92 bin 819 kişiyle Ardahan, 148 bin 539 kişiyle Gümüşhane ve 155 bin 179 kişiyle Kilis takip etti.

Yaşlı nüfus arttı, ortanca yaş yükseldi
Türkiye'nin 2007 ve 2023 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

Türkiye'de 2022'de 33,5 olan ortanca yaşın, 2023'te 34'e çıktığı tespit edildi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye çıktığı hesaplandı.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu belirlendi. Bu ili, 42,4'er ile Giresun ve Kastamonu izledi. Öte yandan 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,7 ile Şırnak ve 24 ile Ağrı takip etti.

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,9 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip il oldu. En düşük ortanca yaşa sahip yer ise 20,7 ile Şanlıurfa olarak belirlendi. Kadınlarda 43,8 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerini alırken Şanlıurfa 21,6 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak kayıtlara geçti.

Hiç evlenmeyenlerin oranı erkeklerde daha yüksek
Türkiye'de 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi. Evlilerin oranının 2009 ve 2023 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu hesaplandı.

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2023'te yüzde 68,3 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 21,4'e gerilerken 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 10,2'ye yükseldi.

Türkiye’nin itici gücü; Rize ve Rizeliler! Türkiye’nin itici gücü; Rize ve Rizeliler!

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2022 yılında yüzde 46,8 iken 2023 yılında yüzde 46,3'e düştü.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 32,3'ten yüzde 31,4'e gerilerken çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı yüzde 14,5'ten yüzde 15'e çıktı. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2023 yılında çalışma çağındaki her 100 kişi, 31,4 çocuğa ve 15 yaşlıya bakıyor.

Ülkede kilometrekareye düşen kişi sayısı 111
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Türkiye genelinde 111 oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il olarak kayıtlara geçti. Bu ilden sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir sıralandı.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu ili, 19 kişiyle Ardahan ve 21 kişiyle Erzincan izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360 olarak gerçekleşti.

2022-2023 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

Toplam    85 279 553    85 372 377
İstanbul    15 907 951    15 655 924
Ankara    5 782 285    5 803 482
İzmir    4 462 056    4 479 525
Bursa    3 194 720    3 214 571
Antalya    2 688 004    2 696 249
Konya    2 296 347    2 320 241
Adana    2 274 106    2 270 298
Şanlıurfa    2 170 110    2 213 964
Gaziantep    2 154 051    2 164 134
Kocaeli    2 079 072    2 102 907
Mersin    1 916 432    1 938 389
Diyarbakır    1 804 880    1 818 133
Hatay    1 686 043    1 544 640
Manisa    1 468 279    1 475 716
Kayseri    1 441 523    1 445 683
Samsun    1 368 488    1 377 546
Balıkesir    1 257 590    1 273 519
Tekirdağ    1 142 451    1 167 059
Aydın    1 148 241    1 161 702
Van    1 128 749    1 127 612
Kahramanmaraş    1 177 436    1 116 618
Sakarya    1 080 080    1 098 115
Muğla    1 048 185    1 066 736
Denizli    1 056 332    1 059 082
Eskişehir    906 617    915 418
Mardin    870 374    888 874
Trabzon    818 023    824 352
Ordu    763 190    775 800
Afyonkarahisar    747 555    751 344
Erzurum    749 754    749 993
Malatya    812 580    742 725
Sivas    634 924    650 401
Batman    634 491    647 205
Tokat    596 454    606 934
Adıyaman    635 169    604 978
Elazığ    591 497    604 411
Zonguldak    588 510    591 492
Kütahya    580 701    575 674
Şırnak    557 605    570 745
Çanakkale    559 383    570 499
Osmaniye    559 405    557 666
Çorum    524 130    528 351
Ağrı    510 626    511 238
Giresun    450 862    461 712
Isparta    445 325    449 777
Aksaray    433 055    438 504
Yozgat    418 442    420 699
Edirne    414 714    419 913
Düzce    405 131    409 865
Muş    399 202    399 879
Kastamonu    378 115    388 990
Kırklareli    369 347    377 156
Niğde    365 419    377 080
Uşak    375 454    377 001
Bitlis    353 988    359 747
Rize    344 016    350 506
Siirt    331 311    347 412
Amasya    338 267    339 529
Bolu    320 824    324 789
Nevşehir    310 011    315 994
Yalova    296 333    304 780
Hakkari    275 333    287 625
Kırıkkale    277 046    285 744
Bingöl    282 556    285 655
Kars    274 829    278 335
Burdur    273 799    277 452
Karaman    260 838    263 960
Karabük    252 058    255 242
Kırşehir    244 519    247 179
Erzincan    239 223    243 399
Sinop    220 799    229 716
Bilecik    228 673    228 058
Iğdır    203 594    209 738
Bartın    203 351    207 238
Çankırı    195 766    205 501
Artvin    169 403    172 356
Kilis    147 919    155 179
Gümüşhane    144 544    148 539
Ardahan    92 481    92 819
Tunceli    84 366    89 317
Bayburt    84 241    86 047

Kaynak: AA