Trabzon'un sağlık alanındaki kalitesini artırmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Trabzon Bölge Eğitim Araştırma Uygulama ve Simülasyon Eğitim Merkezi, 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde, İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personele yönelik Temel Eğitim Güncelleme Eğitimi düzenledi.

Eğitim, 16 kursiyerin katılımıyla gerçekleşti ve Bölge Eğitim Koordinatörü Dr. Efnan BAYRAK ERBÖLÜKBAŞ liderliğinde İl Ambulans Servisi Başhekimliği modül eğitimcileri tarafından sunuldu. İki günlük güncelleme eğitimi boyunca, acil olgu yönetimi, triaj, havayolu uygulamaları (entübasyon, krikotirotomi), temel yaşam desteği, mekanik ventilatör kullanımı, iğne ile dekompresyon uygulamaları, arrest ve periarrest yönetimi, EKG ile elektriksel tedavi uygulamaları (defibrilasyon, kardiyoversiyon, pace), hasta taşıma ekipmanları gibi konularda teorik bilgi, pratik uygulama ve simülasyon eğitimleri verildi.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteklediği bu eğitim programı, sahada uzun zamandır hizmet veren sağlık personeline güncel bilgileri ulaştırmayı amaçladı. Katılımcılar, edindikleri yeni bilgi ve becerilerle acil durumlarda daha etkin ve hızlı müdahale edebilecekleri konusunda güçlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi