DOSYA NO    : 2022/34
KARAR NO    : 2023/88
SANIK    : İLKNUR TEKİN, Ali ve Hafize kızı, 01/07/1981 doğumlu,  Bilinen Son Adresi: Piriçelebi Mah. Antika Sk. Delibalta Apt. No: 1/B Kat: 6 Daire: 6 Merkez/RİZE
SUÇ    : Suçluyu Kayırma ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kamu Malına Zarar Verme
SUÇ TARİHİ    : 28/07/2021
UYGULANAN KANUN MAD.    : Türk Ceza Kanunu 283 ve 152/1-a
VERİLEN CEZA MİKTARI    : 10 Ay Hapis Cezasına Dair Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (5 Yıl Süre ile Denetime Tabi Tutulması) ve 1 yıl 15 gün hapis cezası (Ertelenerek 1 Yıl 15 Gün Denetime Tabi Tutulması)
KARAR TARİHİ    : 01/02/2023
TEBLİĞİN MEVZUU    : Hakkında verilen kararın ve suçtan zarar gören kurum vekilinin istinaf talebinin tebliği

Yukarıda kimliği yazılı sanığın bilinen ve tespit edilen edreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen muhataba ulaşılamaması nedeniyle adresi meçhul kabul edilmiş olup, yukarıda özeti yazılı hakkında verilen ceza hükümlerinin ve kurum vekilinin kamu malına zarar verme suçu yönünden karara karşı yapmış olduğu istinaf başvurusunun, 7201 Sayılı Tebligat  Kanununun 28-31. maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren Mahkememize verilecek/gönderilecek dilekçe aracılığıyla 5271 sayılı CMK'nın 272 maddesi uyarınca 7 (YEDİ) GÜN içinde hükme karşı Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yoluna gidilebileceği, aynı usul ve süre içerisinde kurum vekilinin istinaf dilekçesine karşı da cevap verilebileceği ilanen tebliğ olunur. 20.06.2023


 

#ilangovtr Basın No ILN01853243