T.C.
RİZE
 SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2022/81 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI 
 
Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/81 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Rize  Merkez Ekmekçiler Mah. 1336 Ada, 1 Parsel, Parsel, konum olarak il merkezinin güneyinde, yüksek kotta, merkeze 4,5 km mesafede, mahalle yoluna 100 metre mesafede olup herhangi bir yola cepheli değildir. Parselin üçgen formda geometrik yapısı bulunmaktadır. Zemin yapısı eğimli olup altyapı masrafı gerekmektedir.     Belediyenin ve kamunun altyapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Parsele 100 metre mesafedeki Fakülte Caddesi, eğimli olup yol beton ve asfalt kaplıdır. Parsele 100 metre mesafeden toplu ulaşım araçları geçmektedir. Taşınmaz, ticari olarak ana arterlere uzak  olduğundan gelişmemiş kısımda kalmaktadır.Çevresinde müstakil konutlar, çay bahçeleri, Isırlık Tabiat Parkı bulunmaktadır. Parselin en iyi ve verimli kullanım şekli müstakil, bahçeli konut yapılması şeklindedir. Taşınmazda  yaklaşık 1221 m2 lik kısmının kapama çay bahçesi olduğu anlaşılmıştır. 
 Yüzölçümü     : 1.504,93 m2
 Kıymeti     : 814.687,16 TL
 KDV Oranı     : %10
 İmar Durumu: İmar planı dışında
 Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri 
 
1.Artırma
 Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:40
 Bitiş Tarih ve Saati         : 22/04/2024 - 13:40
 
2.Artırma
 Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 13:40
 Bitiş Tarih ve Saati         : 22/05/2024 - 13:40

23/01/2024
(İİK m.114 ve m.126)                    
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01979775