Çaykur 2024 Yılında ne zaman ve ne kadar işçi alacak ? Çaykur 2024 Yılında ne zaman ve ne kadar işçi alacak ?

Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü, Sultanmurat Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 252, 269 ve 270 kod numaralı yeni orman yollarının tesviye yapım işi için 26 Şubat 2024 tarihinde ihale düzenleyecek.

İhale Kapsamı:

 • 252 kodlu orman yolu (1+105 Km)
 • 269 kodlu orman yolu (1+400 Km)
 • 270 kodlu orman yolu (1+200 Km)

İhale Şartları:

 • İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
 • Teklifler elektronik ortamda EKAP üzerinden sunulacak.
 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek.
 • İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat verecekler.
 • İhalede elektronik eksiltme yapılmayacak.
 • Kısmi teklif verilebilir.

Teknik Şartname:

 • İhale konusu işin tamamlanması için 90 gün süre verilecek.
 • İşe başlama tarihi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak olacak.
 • Benzer iş olarak, (A) ALT YAPI İŞLERİ / V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) kabul edilecektir.
 • Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Orman Mühendisliği/Orman Yüksek Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği/İnşaat Yüksek Mühendisliği'dir.

İhale Tarihi ve Yeri:

 • Tarih: 26 Şubat 2024
 • Saat: 10:30
 • Yer: Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü

Detaylı Bilgi:

İletişim:

 • Telefon: 4627461055 - 4627461141

Not: İhale ile ilgili detaylı bilgi için ihale dokümanı incelenebilir ve Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü ile iletişime geçilebilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ