Resmi Gazete'de Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi. Resmi Gazete'de yer alan güncelleme sonrası Stopaj ile ilgili araştırmalar başladı. Mevduatı hesabı olan vatandaşlar, "Stopaj nedir? Stopaj oranları ne oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

Stopaj nedir?

Stopaj (kaynaktan kesme), gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder.

Stopaj, gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden ödeme tutarının bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir. Türkiye gibi beyan esasının geçerli olduğu vergi sistemlerinde stopaj istisna teşkil etmektedir. Stopaj ile tevkifat aynı anlama gelmekte olup tevkifat daha çok katma değer vergisi uygulamasında kullanılmaktadır. 

Yeni stopaj oranı ne oldu?

Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihlerinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları yeniden tespit edildi.

Bu oranlar, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 5, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde 2,5 olarak uygulanacak.