Psikososyal riskler temelinde gelişen işe bağlı stresin ve psikososyal risk yönetiminin yetersiz olmasının iş kazası riskini artırdığı görülmektedir. İyi bir önleme tasarımı ve etkili bir psikososyal risk yönetiminin ana hedefleri güvenli çalışma sistemleri/ortamı oluşturmak ve iş yerindeki uygun iletişim ve davranışları sağlamak amacıyla Sanko Enerji Fabrikasında çalışanlar ve yöneticilere “Psikososyal Risk Faktörleri” eğitimi verildi.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Ruh Sağlığı birimi tarafından gerçekleştirilen eğitimde; psikososyal risk faktörlerinin neler olduğu, psikososyal risklerin yol açtığı fiziksel, davranışsal, psikolojik ve kurumsal sorunlar, iş kaynaklı psikososyal risklerin detaylı analizi, risk faktörlerinin sebep olduğu işe bağlı stres, çalışanların sağlığının önemi, stres yönetimi ve stresle mücadele aşamaları, İyi oluş hali ve bu iyilik halinin sürdürülebilirliği, verimlilik - performans konuları hakkında bilgiler verilmiştir.

Eğitim interaktif bir şekilde gerçekleştirilmiş olup çalışanların ve yöneticilerin beklenti/taleplerine yönelik bildirimleri alınarak eğitimin sonunda psikososyal risk faktörlerinin yarattığı stres sonucunda bireylerin psikolojik iyilik hallerinin devamlılığına katkı sağlaması amacıyla katılımcılara “Gevşeme Eğitimi ve Otojenik Eğitim” uygulaması yaptırılıp uygulama sonunda bireylerden uygulamaya yönelik geri bildirimler alınmıştır.

Derin ven trombozu rahatsızlığı yaşayan genç, Trabzon'da başarıyla tedavi edildi Derin ven trombozu rahatsızlığı yaşayan genç, Trabzon'da başarıyla tedavi edildi

Kaynak: BÜŞRA BAYRAKTUTAN