İyi bir üniversite için iyi bir lisenin önemi herkes tarafından bilinirken, Rize'de hangi liselerin en iyi olduğu merak ediliyor. Öte yandan liselerin taban puanları da araştırılıyor. İşte Rize'deki en iyi liseler ve puanları.

RİZE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ

Rize 1-2

Türkiye'deki fen liseleri, öğrencilere fen bilimleri alanında yoğunlaşmış bir eğitim sunan okullardır. Bu tür liseler, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi fen derslerine ağırlık verirken, öğrencileri üniversiteye hazırlamayı amaçlar. Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi'nin en yüksek 435 puanla öğrenci aldığı 2022 verilerinde mevcuttur. Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi, Rize'de bulunan bir fen lisesidir. Öte yandan akademik program, öğretmen kalitesi, laboratuvar olanakları, proje tabanlı eğitim, öğrenci başarısı kapsamında da avantajı olan bir okul.

Rize 2 001

En yüksek 491 puanla öğrenci alan lise en düşük 435 puanla öğrenci alıyor. Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi, Rize ilinin Güneysu ilçesinde bulunan bir fen lisesidir. Okulun adı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Jandarma Özel Harekat Timi mensubu olan Şehit Kemal Mutlu'nun anısını yaşatmak amacıyla verilmiştir. Öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi fen derslerine ağırlık vererek bu alanlarda derinlemesine bilgi ve beceri kazanmaktadır. Okul, öğrencilere akademik başarıya ulaşmaları için gerekli olan kaynakları, laboratuvarları ve öğretim materyallerini sağlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gelişimlerini desteklemektedir. Öğrenciler, çeşitli etkinliklere katılarak sosyal becerilerini geliştirebilir ve yeteneklerini keşfedebilirler.

ÇAYELİ FEN LİSESİ

Cayeli

Çayeli Fen Lisesi 387 taban puanıyla 30 kontenjan belirlemiştir. Rize ilinin Çayeli ilçesinde bulunan bir fen lisesidir. Öğrencilere fen bilimleri alanında yoğunlaşmış bir eğitim sunmayı hedefleyen bir okuldur. Çayeli Fen Lisesi, öğrencilere akademik başarı, bilimsel araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirme imkanı sağlamaktadır. Okulda öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel fen derslerinin yanı sıra dil, sosyal bilimler ve sanat dersleri de almaktadır. Öğrenciler, bu dersler aracılığıyla genel kültürlerini geliştirirken aynı zamanda fen bilimlerine odaklanmaktadır. Çayeli Fen Lisesi, öğrencilere çağdaş eğitim materyalleri, laboratuvarlar ve kaynaklar sunarak bilimsel araştırma ve deney yapma imkanı sağlamaktadır.

KAPTAN AHMET ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

GÜNEYSU ŞEHİT KEMAL MUTLU FEN LİSESİ

Kaptan

En yüksek 372 puan aralığında öğrenci alan lisenin 2022 kontenjanı ise 30 olarak belirlenmişti. Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, adını Kaptan Ahmet Erdoğan'dan almış olan bir Anadolu İmam Hatip Lisesi'dir. Lise, Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan İmam Hatip Liseleri arasında yer almaktadır. İmam Hatip Liseleri, Türkiye'de din eğitimi ve genel lise müfredatını birleştiren okullardır. Bu liselerde öğrencilere dini bilgilerin yanı sıra fen bilimleri, sosyal bilimler, matematik, edebiyat gibi genel lise dersleri de verilmektedir. İmam Hatip Liseleri, öğrencilere hem dini hem de akademik eğitim imkanı sunarak onları dinî bilgilerle donatmayı ve genel kültürlerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

RİZE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Sosyal Bilimler

371 ile 345 puan aralığında öğrenci alan lisenin 2022 kontenjanı ise 30 olarak belirlenmişti. Bu okul Sosyal Bilimler Liseleri, öğrencilere sosyal bilimler alanında geniş bir yelpazede dersler sunar. Bu dersler arasında tarih, coğrafya, psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi, siyaset bilimi gibi konular yer alabilir. Ayrıca, genellikle sosyal bilimlerle ilgili araştırma yöntemleri, istatistiksel analiz ve sosyal bilimlerde kullanılan teknikler gibi konular da öğretilebilir. Sosyal Bilimler Liseleri, öğrencilere sosyal bilimler alanında derinlemesine bir eğitim sağlamakla birlikte, genel lise müfredatına da yer verir. Bu sayede öğrenciler, sosyal bilimler alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirirken aynı zamanda genel lise sınavlarına da hazırlanırlar. Sosyal Bilimler Liseleri, öğrencilere üniversiteye hazırlık sürecinde sosyal bilimler alanında bir avantaj sağlayabilir. Sosyal bilimlerle ilgili bir kariyer hedefleyen öğrenciler için bu tür liseler, alanlarıyla ilgili derinlemesine bilgi edinmelerini ve gelecekteki meslek seçimlerine yönelik daha sağlam bir temel oluşturmalarını sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi