Rize’nin kültür sanat ortamına katkı sağlamak, Rizeli yazarlar arasında işbirliğini artırmak, kitap okuyan insanların Rize’yle ilgili yayınlara farkındalığını artırmak ve Rizeli yazarların daha fazla okuyucuya ulaşmasını sağlamak gibi faaliyetleri gerçekleştirmek ve müspet sonuçlar alabilmek için bireysel olarak değil de kurumsal olarak hareket etmek gerektiğine inanan Rizeli yazarlarımızdan Ömer Yazıcı’nın girişimleriyle Rize Şairler ve Yazarlar Derneği kuruldu. Derneğin kurucu üyeleri ilk toplantısını 27 Haziran pazartesi günü Rize İhtisas Kütüphanesinde yaptı. Derneğin kuruluş bildirimi Ömer Yazıcı tarafından aynı gün içerisinde Rize Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne teslim edildi.

Öncelikli amacı Rizeli yazarları bir çatı altında toplamak, Rizeli yazarlar arasındaki işbirliği ve dayanışmayı arttırmak olan Dernek, yapmayı planladığı çalışmaları şu şekilde özetliyor:

- Rizeli şair ve yazarların kültür sanat alanındaki faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak,

- Şair ve yazarların ihtiyaç duyabilecekleri Rize’yle ilgili yazılı ve görsel kaynakları, belgeleri temin etmek,

- Şair ve yazarlarım eserlerini hazırlarken karşılaştıkları sorunların çözümüne katkı sağlamak,

- Rizelilerin istifadesine sunulmak üzere panel, seminer ve kurslar düzenlemek.

Kısa adı RİŞAYDER olan derneğin kurucu üyeleri:

Ömer Yazıcı

Halil İbrahim Meral

Recep Koyuncu

Mustafa Kutlu

Mehmet Ali Güneş

Recep Usta

Emin Ali Kalcıoğlu