Bu kapsamda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetimler başlatmış olup; özellikle fastfood  (ayaküstü)  tarzı hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde oluşabilen riskleri bertaraf etmek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak için bu işletmelerde kızartmada kullanmakta olan yağlara ilişkin resmi kontroller yapılmıştır.

Sakarya’da 3 Mart elektrik kesintisi olan ilçeler. Elektrik kesintisi olan ilçelerin tam listesi Sakarya’da 3 Mart elektrik kesintisi olan ilçeler. Elektrik kesintisi olan ilçelerin tam listesi

Rize İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde; işletmelerdeki kızartma işlemlerinde kullanılan katı ve sıvı yağlara yönelik detaylı kontroller yapıldı. Gıda güvenilirliği ve tüketicilerin sağlığını koruma amacıyla yapılan denetimler çerçevesinde kızartmalarda kullanılan yağların kalite standartlarına uygunluğunu ölçüm cihazlarıyla kontrol edildi. Mevzuat ile belirlenen kriterlere uymayan yağlardan numune alınarak analiz edilecek ve sonuçları uygun olmayan işletme ve ürünlerine idari yaptırım uygulanacaktır.