Bu çerçevede başlatılan eğitim programı ile Ülke genelinde temel yenidoğan bakımında standardizasyonu ve güncel bilgilerin kullanılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Program Bakanlığımızca yenidoğana yönelik yürütülen pek çok programı bütünlük içinde sunmakta ve sağlık personelinin bu konuda bilgi ve becerisini artırmayı hedeflemektedir. Sağlıklı doğan yenidoğanın alması gereken temel bakımı verebilecek şekilde sağlık personelinin donanımını artırmak amaçlanmıştır.

Eğitim; göbek bakımı, canlandırma ihtiyacını belirleme, olağan bakım, hipotermiden korunma, K vitamini uygulaması, göz bakımı, erken emzirme, ulusal programda yer alan taramalar, işitme taraması, aşılar, anneye danışmanlık konularını içermektedir.

Bu kapsamda Rize İl sağlık Müdürlüğü olarak Dr. Öğr. Üyesi İlknur Merve Ayazoğlu, Uzm. Dr. Dilek Bektaş, Ebe Eda Kulaksız Yazıcı ve Ebe Semahat Terzi Demirbaş tarafından sağlık personellerine Temel Yenidoğan Bakımı eğitimi verilmiştir.

Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Halit Baykal ve diğer yöneticiler tarafından sertifikaları takdim edildi.