DOSYA NO : 2022/625 Esas
KARAR NO : 2023/390
SANIK : Nazlı CEYLAN, Yaşar ve Nimet kızı, 23/04/1975 Rize doğumlu, Rize, Merkez, Fener mah/köy, Cilt no: 16, Aile sıra no: 51, Sıra no: 38 nüfusunda kayıtlı.
SUÇ : Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Alenen Hakaret
SUÇ TARİHİ : 04/07/2022
UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 125/1
VERİLEN CEZA MİKTARI : 8500 TL ADLİ PARA
KARAR TARİHİ : 30/05/2023
Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm edreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı TebligatKanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 20/06/2023

#ilangovtr Basın No ILN01851964