1. dönem karneleri bu cuma dağıtılacak. Başonurbelgesinasilalin-1701202497bcfec1

Sinop’ta muhtar adayına yönelik saldırıya ilişkin 12 kişi gözaltına alındı Sinop’ta muhtar adayına yönelik saldırıya ilişkin 12 kişi gözaltına alındı

TAKDİR TEŞEKKÜR ALMAYANA ONUR BELGESİ VERİLİR Mİ?

Öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.

Onur belgesi kimlere verilir?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre ödül belgesi şartları şöyle sıralanıyor;

(1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

arılı öğrenciler karnelerin yanında takdir ve teşekkür belgesi de alabilecek. Bazı öğrencilere de "Onur Belgesi" dağıtılacak. İlk kez onur belgesi alan ya da alamayan öğrenciler bu belge ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, onur belgesi kaç puanla alınır 2024, Takdir teşekkür almayana verilir mi? Onur belgesi nedir, kimlere verilir?

ONUR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 2024?

Onur belgesi belli bir puanın üstünde karne notu olanlara değil, yönetmelik kapsamında belirtilen koşulları taşıyan öğrencilere verilir.

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

ONUR BELGESİ NEDİR?

Onur Belgesi verilirken öğrencilerin hem okul içerisinde hem de okul dışarısında sergiledikleri davranışlar dikkate alınır. Arkadaşlarına örnek alacak erdemli davranışlarda bulunan öğrencilere, öğretmenler ve onur kurulunun tavsiyesi dikkate alınarak onur belgesi verilir.