Türkçe yazım kurallarına uygun bir şekilde yazmak için yabancı kökenli sözcüklerin doğru yazım şekillerinin bilinmesi önem taşır. Bu kapsamda bilhassa Fransızca, Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerin doğru yazılışlarının araştırıldığı görülmektedir. Matbaa sözcüğü de bu kapsamda bulunan ve Türkçeye Arapçadan geçtiği bilinen bir kelime olarak öne çıkar. Arapçada matba’a biçiminde yazıldığı görülen matbaa sözcüğü Türkçeye ödünçlenirken, Türkçe dil bilgisi kurallarına göre düzenlenmiştir. Dolayısıyla matbaa sözcüğünün Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olan yazım şeklini öğrenmek isteyenler TDK kapsamındaki sözlüklere bakmalıdır.

Matbaa nasıl yazılır?

Türkçeye geçen yabancı kökenli kelimelerin doğru yazım biçimlerinin öğrenilmesi mühimdir. Bu başlık altında yer alan sözcükler yazılı dilde kullanılırken çok fazla harf hatasıyla birlikte ifade edilir. Matbaa sözcüğü, sözlü dilde yapılan hatalardan dolayı yazılı dilde de yanlış kullanılan bir sözcüktür. Türkçedeki matbaa yazımı TDK tarafından belirlenen dil bilgisi kurallarına göre açıklanır.

Bu sözcük özelinde “matbaa mı matba mı?” diyerek bu Arapça kökenli sözcüğün doğru yazım biçimini sorgulayan kişilere TDK yazım kılavuzlarındaki güncel bilgilerle yanıt verilebilir. Bu sayede matbaa gibi diğer dillerden Türkçeye geçen kelimelerin yazımı doğru bir şekilde gerçekleşebilir. Matbaa TDK güncel Türkçe sözlüğe göre “matbaa” biçiminde 2 adet “a” harfi ile yazılmalıdır.

Matbaa doğru yazılışı

İnternet kullanımının en yaygın olduğu ve bilgilere en kolay ulaşılabildiği bu dönemde en büyük sorunlardan biri imla hatalarıdır. Bu noktada doğru zannedilen, ancak hatalı bir şekilde yazılan pek çok kelime mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de ‘matbaa’ sözcüğüdür.

Türkçe imla kurallarının ihlal edilmemesi için kelimelerin doğru yazılışlarının bilinmesinde yarar vardır. Matbaa sözcüğü, matba şeklinde yazıldığı zaman Türkçe yazım kurallarına aykırı bir ifade kullanılmış olur. Dolayısıyla matbaa sözcüğünün yazı dilindeki doğru ifadesi ‘matbaa’ biçiminde olmalıdır. Matbaa TDK tarafından incelenmiş, doğru ve yanlış kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

  • Matbaa (Doğru kullanım)
  • Matba (Yanlış kullanım)