O doğduğu yer olan Çayeli Şairler Mahallesinin ismi gibi “şair ruhlu” bir insandı.

Ali Fuat Albayrak; ilk ve ortaokul tahsilini Çayeli"nde bitirmişti.

Daha sonra lise tahsili için İstanbul’a,  Haydarpaşa Lisesine gitmiş, lise diplomasını ise Rize Lisesinde almıştı.

Bugün İstanbul’da varlığını sürdüren, Çayeli insanına sosyal ve kültürel anlamda yardım eden birçok “sivil toplum kuruluşunun” ilk kuruluşuna öncülük eden bir hizmet ve gönül insanıydı Ali Fuat Albayrak.

İstanbul’a gitmeden önce yıllarca doğup büyüdüğü Çayeli’nde yaşamıştı Ali Fuat Albayrak.

Çayeli’nde yaşadığı yıllarda, Ortaokul Koruma Derneği ve Ziraat Odası Başkanlığı yapmıştı.

Onun temel kişilik özelliklerinden birisi olan “insana yardım etmek” düşüncesi bu yıllarda Çayeli’nde hayat bulmaya başladı.

Çayeli yıllarından sonra yolu İstanbul’a düştü Ali Fuat Albayrak Başkanın.

İş hayatının yanında sivil toplum kuruluşları üzerinden insanlara hizmet etmeye İstanbul’da da devam ederken; “Çamlıca Kız Lisesini” koruma derneğinin uzun yıllar başkanlık görevini de yerine getirmişti.

 

Ali Fuat Albayrak’a göre insana ve cemiyete hizmet etmenin şartları, bir nevi manifestosu şu şekildeydi;

 “İnsana hizmet etmenin çok fazla yönü vardır.

Bunların biri de dernekler ve vakıflar vasıtasıyla olandır.

Aslında siyasi partilerde hizmet amacıyla kurulurlar.

Her nedense bunu siyasi partilerde pek göremiyoruz.

İnsan hayatının en onurlu yani insanlığa hizmet edebildiği kadar, insanlığa faydalı olabildiği kadardır.

Dernekçilikte sadece insan olarak katkıda bulunmak değil, insanların maddi ve madeni dünyasını zenginleştirmektir.

Biz gençlerimize ne kadar çok güzellikleri öğretebilirsek yüreklerine ne kadar çok sevgi koyabilirsek, onları yarınlara da en iyi şekilde hazırlamış oluruz…”

Çok yönlü bir hizmet insanı olan Ali Fuat Albayrak, Anadolu yakası inşaatçılar derneği başkanlığı ve Türkiye inşaatçılar federasyonu yönetiminde de bulunmuştur.

Kadıköy Belediyesi meclis üyeliği de yapan Ali Fuat Albayrak, bütün bunların yanında, Çayeli Derneğinin “Efsane Başkanı” olarak tarihteki ve gönüllerdeki yerini almıştır.

Ali Fuat Başkana göre dernekler; insanlara en kolay yoldan hizmet etmenin ve onların sevgisini kazanmanın en kestirme yoludur.

Bir söyleşisinde bu durumu şöyle anlatmıştı;

“Dernekçiliği insanları Allah razı olsun dedirtmek, Allah indinde makbul işler yapmak için, hiç bir şey beklemeden insanların memnuniyetinden mutluluk duyabilenlerin işidir.

İnsanın bu uğurda katlanacağı her sıkıntı, çekeceği her çile, mutluluğunu zenginleştirir.

Hizmet ederken kimin ne hak ettiğini değil, bana ne yakışır diye düşünerek hareket edersen, hiç bir zaman pişmanlık duymazsın.

Biz hep zenginliği maddi olarak ölçeriz.

Asıl zenginlik insan sevgisidir.

Ne kadar çok insan tarafından sevilirsek o kadar zenginizdir.

Bunu kazanmak için dernekler en iyi vasıtadır.”

İstanbul’a gittikten sonra Çayeli Derneği"nde uzun süre başkanlık,

“Çayeli Vakfı"nın kuruculuğunu ve yöneticiliğini,

“ Çayeli Vakfı Meclis Başkanlığını”,

Çayeli Dernekler Federasyonunun” Onursal Başkanlığını yapan “Ali Fuat Albayrak” Çayeli’mizin yetiştirdiği çok önemli ve çok değerli bir insandı.

Hayırseverlik “insanı bir değerdir.”

İnsan fıtratında var olan yardımlaşma duygusu, şüphesiz insanlık tarihi kadar eskidir. “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olan, malın en hayırlısı Allah yolunda harcanan, vakfın en hayırlısı da insanların en çok duydukları ihtiyacı karşılayandır” prensibinin anlamını çok iyi bilen ve bunu hayata geçirmek için çabalayan insanlardandı Ali Fuat Albayrak.

Hepimizin malumu olduğu üzere; hiçbir maddî karşılık beklemeden, sırf Allah rızası ve sevap kazanmak için başkalarına yardım niyetiyle meydana gelen vakıflar vardır.
Bu vakıflar yüzyıllar boyu İslam ülkelerinde önemli bir görevi yerine getirmiş, sosyal ve ekonomik hayat üzerinde olumlu etkiler bırakmış hayır kurumlarıdır.
 

Bizler ; “Haydi, hep birlikte hayırlara koşun, yarışın!” diye nasihatte bulunan mukaddes bir dinin mensuplarıyız.

Onun için bir hayır yaptığımızda; “Allah onu bilir” şuuruyla hareket ederiz.

Bu düşüncelerin ışığında şunu çok rahat söyleyebilirim;

Ali Fuat Albayrak; hayatını iyiliğe adayan ve iyiliği kendi şahsında anlamlandıran çok güzel bir insandı.

Bu yüzdendir ki, Ali Fuat Albayrak Başkan, çevresinde oluşturduğu sevgi çemberi vasıtasıyla;

Yardımseverlik elini ihtiyaç gördüğü her yere uzatan, gördüğü yanlışları düzeltmek için gönülden davranan, sıkıntıları hafifletmek için yüzünden eksik olmayan tebessümü ile elini taşın altına koyan herkesin sevdiği bir değerimizdi.

Merhum Başkanımız gibi gönül ve hizmet insanları şunu çok iyi bilirler ki;

“İyilik esastır!”

Ve bilirler ki; “İyilik yolundaki insanın başarısı koyduğu hedefler kadardır.”

Onun için; en büyük mutluluk mütevazıda olsa hedefler belirlemek ve o hedeflere ulaşmaktır.

Hedefsiz, plansız ve programsız çalışma, verimli tarlaların nadasa bırakılması ya da yaban otlarıyla dolmasına seyirci kalınmasıdır.

İyilik yolundaki büyük hedefler ve büyük inançlar çok değerli sonuçlar doğurur.

Bu yüzdendir ki; merhum Ali Fuat Başkan gibi bu yolda başarılı olanlar; nereye gittiklerini ve ne yaptıklarını çok iyi bilen insanlardır.

Çünkü bu insanlar; neyi aradığını bilen ve aradığını bulduğunun da farkında olanlardır.

Çayeli’nin sosyal ve kültürel anlamda mücadelesinin mihenk taşlarından, örnek insan Ali Fuat Albayrak’ın insan merkezli verdiği mücadele ve hizmetler bundan sonra daima gelecek nesillere ilham verecektir.

 

Yıllarca İstanbul’da bulunan “Çayeli Derneği” vasıtasıyla binlerce insanın “sevgisini, saygısını ve muhabbetini” kazanan ve tüm Çayelililerin gönlünde müstesna bir yere sahip olan “iyiliğin temsilcisi” gönül insanı bir değerimizdi  “Ali Fuat Albayrak Başkan.”

İnsanı sevip ona değer veren, Çayelilik gururu ile iyilik şuuruna sahip bir insan olan “Ali Fuat Albayrak” Çayeli’nin Hikâyesinde çok özel bir yere sahiptir.

Allah rahmet eylesin,

Mekânı Cennet olsun.

Kaynak: HABER MERKEZİ