Günümüzde her iş kolu çalışanlarının sağlık durumunu belirlemek amacıyla sağlık raporu alma zorunluluğunu taşır. Bu raporlar işin tehlike derecesine göre belirlenir ve çalışanların işe uygunluğunu değerlendirir. Siz de iş için sağlık raporu nereden alınır diyorsanız Satem Mobil Sağlık işe alınacak personelin sağlık durumunu belirlemek için hizmet veren önde gelen bir kuruluştur.

İşe alınacak kişilerin, çalışma ortamına uygunluğunu denetleyen iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, işverenlere işe giriş sağlık raporu alma zorunluluğu getirir. Bu rapor, işyeri hekimleri veya az tehlikeli işler için aile hekimleri tarafından verilir. Ancak, işe alınacak kişilerin bazı belge ve evrakları temin etmeleri gerekmektedir. Özel hastaneler, işe giriş sağlık raporu düzenleme yetkisine sahip değildir. Bu rapor, işyeri hekimleri veya az tehlikeli işler için aile hekimleri tarafından verilir. Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işler için işyeri hekiminin onayı gereklidir.

İşe Giriş Sağlık Raporunun Önemi

İşe alınacak kişiler için işe giriş sağlık raporu, iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşır. Bu rapor, kişinin bedensel ve ruhsal uygunluğunu değerlendirir ve iş yerindeki riskleri minimize etmeye yardımcı olur. Ayrıca, işe alınacak kişilerin sağlık durumunu belirlemek için bir ön araç olarak işverenlerin kullanımına sunulur.

İşe giriş sağlık raporu, iş yerindeki risklerin tespit edilmesine ve azaltılmasına yardımcı olur. Özellikle tehlikeli veya çok tehlikeli iş kollarında çalışacak olan kişilerin sağlık durumunun belirlenmesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde önemli bir rol oynar. Bu rapor sayesinde, işyerindeki potansiyel tehlikeleri minimize etmek ve çalışanların güvenliğini sağlamak mümkün olur.

Sağlık Raporu Ücretleri ve Detayları

Sağlık raporu ücreti, raporun düzenlendiği yer ve raporun kapsamına göre değişiklik gösterebilir. Ancak, işe giriş sağlık raporu düzenlenmesi işverenin sorumluluğundadır ve rapor ücreti genellikle işveren tarafından karşılanır.

Satem Mobil Sağlık İle İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe alınacak personelin sağlık durumunu belirlemek ve iş sağlığı güvenliği açısından uygunluğunu denetlemek için Satem Mobil Sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu almak için web adresini ziyaret edebilirsiniz.