Demans Nedir?

Demans, beyin fonksiyonlarının zamanla bozulmasıyla karakterize edilen bir grup semptomu tanımlayan bir terimdir. Bellek, düşünme, problem çözme ve dil gibi zihinsel yeteneklerde düşüş yaşanır. Demans bir hastalık değildir, daha çok Alzheimer hastalığı gibi çeşitli durumların neden olduğu bir semptomlar kümesidir.

Demansın Belirtileri Nelerdir?

Demansın belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve başlangıçta hafif olabilir. Ancak, genel olarak belirtiler şunları içerebilir:

  1. Bellek Kaybı: Özellikle yakın geçmişte yaşanan olayları unutma.
  2. Zihinsel Karışıklık: Zaman, yer ve kişi konusunda kafa karışıklığı yaşama.
  3. Dil Problemleri: Kelime bulmada zorluk, konuşmada veya yazmada zorlanma.
  4. Günlük İşlerde Zorluk: Daha önce kolayca yapılan günlük işleri gerçekleştirmede güçlük.
  5. Kişilik ve Davranış Değişiklikleri: Ruh hali değişiklikleri, depresyon, anksiyete veya sosyal geri çekilme.
  6. Karar Verme ve Yargılama Problemleri: Mantıklı düşünme ve karar verme yetisinde bozulmalar.
  7. Görsel-uzaysal Problemler: Nesnelerin yerini algılamada zorluk, mesafe veya derinlik tahmininde sorunlar.

Demans Ölümcül mü?

Demans doğrudan ölümcül bir hastalık olarak kabul edilmese de, zamanla beyin fonksiyonlarının ciddi şekilde bozulmasına neden olarak yaşamı tehdit edebilir. Demansın ilerlemesiyle birlikte, hastaların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için yoğun bakım ve destek gerekebilir. İleri aşamalarda, demans hastaları beslenme, hareket etme ve nefes alma gibi temel yaşam fonksiyonlarında sorunlar yaşayabilirler. Demansın komplikasyonları arasında enfeksiyonlar, yetersiz beslenme ve düşme gibi ciddi sağlık sorunları yer alabilir. Bu nedenle, demans ileri evrelerde ölümcül sonuçlar doğurabilir. Demansın seyrini ve sonuçlarını etkileyen birçok faktör vardır, bu nedenle her bireyin durumu farklıdır.

Kaynak: Haber Merkezi