Beşikdüzü'nde Vefatlar Üzüntü Yarattı Beşikdüzü'nde Vefatlar Üzüntü Yarattı

Artvin Çoruh Üniversitesi sözleşmeli personeller alacak...Büro personeli, diyetisten, mühendis, temizlik görevlisi, teknisyen kadrolarına alım yapılacak.. 

Adaylar başvurularını www.artvin.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi saat 17:00’a kadar Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

AŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2. 2022 KPSS Sonuç Belgesi
3. Yabancı Dil Sonuç Belgesi
4. TC Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. Alanında tecrübe istenenlerden SGK Hizmet Dökümü ile özel veya kamu iş yerinden alınan belge.
6. Diploma veya Mezuniyet Belgesi
7. Adli Sicil Kaydı
8. Erkek Adayların Askerlik Durum Belgesi
9. Özgeçmiş (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
10. Fotoğraf (1 Adet)
11. Sertifikaların aslı veya onaylı sureti
12. Durum bildirir tek hekim raporu (Atanma esnasında sağlık kurulu raporu istenecektir.)

Resim E0488DadResim B6584Fef

Kaynak: HABER MERKEZİ