Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Rize’de 4 ilçede, 10 ilkokul, 14 ortaokul ve 1 lise olmak üzere toplam 57 şubede 29 Nisan - 03 Mayıs 2024 tarihleri arasında uygulanacaktır. 

ABİDE, ülkemizin ulusal bir izleme - araştırma sınavıdır.

Öğrenciler hem açık uçlu hem de çoktan seçmeli sorular ile Türkçe, Matematik ve Fen derslerinden sınava tabi tutulmaktadır. Sınavlar iki oturum şeklinde yapılmaktadır. İlkokullarda Türkçe, fen ve matematik derslerinden oluşan sınavlarda 50'şer dakika; ortaokul ve liselerde Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile fen derslerinden 60, matematik dersinden 70 dakika süren sınavlarda öğrenciler bildiklerini kağıda dökmektedirler. Ayrıca okul(idareci ve öğretmen) ve öğrenci anketleri ile ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek ülke ve il raporları ortaya konulmaktadır.