1999 sonrası 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlara yeni EYT müjdesi! 45 yaşla erken emeklilik piyangosu TBMM'de - Milyonlarca çalışana müjdeli haber meclisten geldi. Kayseri Milletvekili Mahmut ARIKAN tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclise sunuldu.

Şifresiz SelçukSpor Başakşehir Samsunspor maçı canlı izle Taraftarium24 Başakşehir Samsun maçını canlı izle Kralbozguncu Şifresiz SelçukSpor Başakşehir Samsunspor maçı canlı izle Taraftarium24 Başakşehir Samsun maçını canlı izle Kralbozguncu

TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında olup 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarının yeniden düzenlenmesi, ayrıca Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında uygulanan güncelleme katsayısının yükseltilmesi talep edildi. Düzenlemenin yasalaşması durumunda 9000 prim gün sayısı olma şartı ile 45 yaşında emeklilik hakkı verilecek.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-5510 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"4 üncü maddenin birinci fıkrasmm (b) bendi kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar kadın ise 60, erkek ise 62 yaşım doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanırlar.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar 61 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlannlar."

"4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında veya 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanun kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar 45 yaşını doldurmuş ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş olması şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar."kanun

MADDE 2 - 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (29) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "29) Güncelleme katsayısı; Her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının toplamına (1) tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunan değeri,"

MADDE 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Düzenlemenin bu şekilde yasalaşması durumunda 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 60 erkeklerde 62 yaşla 15 yıllık sigorta süresi ile kısmi emeklilik hakkı kazanacaklar. 9000 prim günü olanlar ise 45 yaşını doldurmuş olmaları şartı ile erken emeklilik hakkı elde edecekler.

Kaynak: HABER MERKEZİ