28 Mayıs 2024 tarihli ve 32559 sayılı Resmi Gazete'de, 9 kamu kurumu bünyesinde kadrolu yeni memur alımı kadro ihdasları açıklandı. Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar, yayınlandı. Toplamda 1.899 personel alınacak. Peki hangi kurumlara personel alımı için kadro verildi?

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

HANGİ KURUMLARA PERSONEL ALIMI KADROSU VERİLDİ?

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A,Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi bünyesinde personel alımları için kadrolar resmi gazetede yayımlandı.

KAMU KURUMLARINA MEMUR ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına Başmüfettiş 7, Şube Müdürü 1.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına Başmüfettiş 2, Müfettiş Yardımcısı 5.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş, Genel Müdürlüğü Taşra İşletme Müdürü 1, İşletme Müdür Yardımcısı 1.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına Müfettiş 8.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına Başmühendis 40, Mühendis 10.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına Başmühendis 20, Mühendis 5.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına Matematikçi 1, Grafiker 1.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına Başmühendis 184, Tekniker 250.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına Memur 30, Anbar Memuru 30, Mühendis 60.

Kamu kurumları personel alımı listesi (devamı)

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına Dava Takip Memuru 3, Başmühendis 30, Mühendis 35.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına Teknik Uzman 10, Avukat 14, Dava Takip Memuru 5, Başmühendis 25, Mühendis 55.
Türkiye Elektrik İletim A,Ş. Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına Grup Başmühendisi 5, Başmühendis 50, Mühendis 100.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına Hava Trafik Kontrolörü 75, Uzman 15, Arff Memuru 50, Apron Memuru 30, Bilgisayar İşletmeni 50, Tekniker 75.
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına Memur 418, Hareket Memuru 12, Sürveyan 216.
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi taşra teşkilatına Şef 25, Memur 10, Başmühendis 30, Mühendis 30.

"https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240528-1.pdf"

Kaynak: Haber Merkezi