Çay Haber - Yöresel Haberin NET Adresi

Ruhsatsız Yayla Evi Kalmayacak

01-09-2007 10:09:50
2734 kez görüntülendi

Ruhsatsız Yayla Evi Kalmayacak

Yıllardır kangren halini alan milyarlık yayla evlerinin davaları sona eriyor. Bu amaçla haziran ayı başında TBMM'de kabul edilen Mera Kanunu'na ilişkin değişiklikle ilgili düzenlemeler hayata geçirilmeye başlanıyor. Düzenleme, belediyelik olan yerleşim birimlerinde bulunan kaçak konutlara af getiriyor. Yasadan faydalanmak için aranan temel şart ise affa uğrayan konutların belediye mücavir alan sınırları içinde olması ve belediyelerin 1 Ocak 2003'ten önce buralardan imar geçirmiş olması. Yine bir başka ön şart ise arsanın orman arazisi olmaması ve üzerindeki konutun 1 Ocak 2003'ten önce yapılmış olması gerekiyor. Yasa doğrultusunda çalışmalarını tamamlayan Maliye Bakanlığı bürokratlarının hazırladığı uygulama yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanması için Başbakanlık'a gönderildi. Yeni çıkartılan yasa ve yönetmeliklere göre belediyelik olmayan Zorkun, Horzum ve Meydan gibi yaylalardaki imar sorunu ortadan kalkmazken, Akçatekir, Çamardı, Namrun, Çamlıyayla gibi yaylalarda konutu bulunan ve mahkemelik olan yaylacılar konutun rayiç bedelinin yarısını Hazine'ye ödemeleri halinde davaları düşüyor. Türkiye'de en çok kaçak yapıya sahip dava konusu olan 11 bin 800 kaçak konutun bulunduğu Akçatekir Beldesi Belediye Başkanı Derviş Oruç, değer tespit komisyonu kurulacağını söyledi. Bu komisyonun beldede rayiç bedeli belirleyeceğini belirten Oruç, şu anda yaylada 10 milyona da 30 milyona da arsa satıldığını belirterek ortalama 500 YTL ile bin 500 YTL ücret karşılığında konut sahiplerinin Hazine'ye ödeme yaparak davadan kurtulabileceklerini söyledi. AK Parti Adana Milletvekili ve yasanın çıkmasında önemli katkı koyan Vahit Kirişçi ise sorunun adının konulduğunu, şimdi çözüm aşamasına gelindiğini belirtti. Yetkinin ilgili yerel yönetimlerce oluşturulacak komisyonlara bırakılacağını ifade ederek, "Bu yasadan belediyelik olmayan yerleşim birimleri faydalanamıyor. Sınırlama getirilmemiş olsaydı orman ve meralar zarar görürdü. Yaptığımız yasal değişiklikle orman arazisine yapılan konutlar değil, Hazine arazisine yapılan konutlar faydalanacak." dedi.

Hazine dava açmasa dahi konut sahibi bedel ödemeli

Hazine adına tescil edilmesi gerekirken, gerçek ya da özel hukuk tüzel kişileri adına tescil edilmiş taşınmazlara ilişkin Hazine tarafından açılan davalardan, taşınmazların emlak ve rayiç bedellerinin toplamının yarısı tutarındaki bedelin ilgililerce Hazine'ye ödenmesi kaydıyla vazgeçilecek. Bu hüküm, henüz dava açılmamış taşınmazlar için de uygulanacak.

çay tv

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yazan siz olun!Yorum Yaz