İLAN

RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/92 Esas,2023/126 Karar
HÜKÜM :
1-Davanın KABULÜ ile;
Rize İli ,Çayeli İlçesi, Büyükcaferpaşa Mah/Köyü, Cilt No:2, Hane No:31,BSN:27'dekayıtlı, 29462316306 T.C kimlik numaralı, Hakan ve Havva kızı, 17/12/2009 Rize doğumlu, Mısra Altunbaş'ın nüfusta yazılı olan "Mısra'' adının iptali ile nüfusa adının "Öykü Mısra" olarak TASHİH VE TESCİLİNE;Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.18/05/2023

#ilangovtr Basın No ILN01832931