Son dönemde sıklıkla gündeme gelen depozito verme hakkında vatandaşların bazı merakları bulunuyor.

Mülk sahiplerinin kiracıdan güvence olarak aldığı depozitonun caiz olup olmadığı merak ediliyor.

2024'te hangi seçimler yapılacak? 2024'te hangi seçimler yapılacak?

Hem mülk sahipleri hem de kiracılar depozite vermenin dini açıdan hükmünü arama motorlarında araştırıyor.

Vatandaşlar bu konu hakkındaki meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soru hakkındaki görüşü..

Soru
Kiralanan bir mal karşılığında depozito vermek caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Hanefilere göre; herhangi bir kusuru olmadığı ve mal sahibinin ileri sürdüğü şartlara aykırı davranmadığı müddetçe, kiracının kiraladığı malda meydana gelecek zararı tazmin etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple mal sahibinin kiracıdan rehin manasına gelebilecek bir şeyi depozit adı altında rehin olarak alması caiz değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 128; Mecelle, md. 710). Mâlikîlere göre ise; kira sözleşmesinde rehin almak caizdir (İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, II, 273). Günümüzde menkul veya gayrimenkul malların kiralanmasının büyük bir sektör hâline gelmesi, konunun suistimale açık olması ve güven duygusunun zedelenmesi gibi sebeplerden dolayı Mâlikî mezhebinin görüşü istikametinde mal sahibinin depozit almasının caiz olduğu söylenebilir.