Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Diyanet yanıtladı... Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Diyanet yanıtladı...

Son dönemde artan kira fiyatları nedeniyle ev sahipleri ve kiracılar arasında farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Ev sahipleri ile kiracılar kendi aralarında yapılan sözleşmeler hakkında merak ettikleri sorulara yanıt aramaya başladı.

Son dönemde cevabı en çok merak edilen sorular arasında "Kira sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilebilir mi?" sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar bu konu hakkındaki meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soru hakkındaki görüşü..

Soru
Kira sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilebilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı
Kira akdi her iki taraf için de bağlayıcı olduğundan, yapıldıktan sonra taraflardan biri, geçerli bir mazereti veya diğerinin rızası olmadan tek taraflı olarak akdi feshedemez. Akdi feshedebilmek için; kiracının iflas etmesi, başka bir şehre tayin edilmesi, işi bırakması iş değişikliği yapması veya kiralanan şeyin kiralama maksadına hizmet edemez hale gelmesi gibi geçerli bir mazeretinin bulunması (Bkz. Mergınânî, el-Hidâye, VI, 331, 333, 334) ya da her iki tarafın da rıza ve onayı gereklidir. Şu kadar var ki, mazeret belirgin olmaz ya da tartışmaya götürebilecek bir nitelik arz ederse, o takdirde akit, ancak mahkeme kararı ile feshedilir. Bu durumda, mahkeme kararından sonra söz konusu akdi fesheden taraf, mâli bakımdan yükümlü olmaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 148).