Karayolları 10 Bölge Müdürlüğü Devlet ve İl Yolları ile 103 (Rize) Şube Şefliğine Bağlı Devlet ve İY (Çayeli-Güneysu-Büyükköy) Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Muhtelif Km Toprak İşleri ve Sanat Yapıları İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almaktadır: