Vatandaşlar dini açından merak ettikleri bazı soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sitesi üzerinde sorarak cevap alabiliyorlar.

Son dönemde bazı vatandaşlar tarafından icra yolu ile satışa sunulan malların satın alınması caiz midir sorusu yanıt arıyor.

Borsa İstanbul son 3 ayın zirvesini test etti Borsa İstanbul son 3 ayın zirvesini test etti

Konu hakkında araştırma yapan kişiler "İcra yolu ile satışa sunulan malların satın alınması caiz midir?" sorusunu Din İşleri Yüksek Kurulu'na yönelterek cevap aradı.

İşte kurulun bu soruya verdiği yanıt..

Soru
İcra yolu ile satışa sunulan malların satın alınması caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı
Alacaklının hakkının korunması açısından borçlunun mallarının satılması gerekebilir. Peygamberimiz (s.a.s.), borcunu ödeyemeyen Muaz b. Cebel’in malını borcu karşılığında satmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, VI, 80). Halife Hz. Ömer de hac yolunda ticaret yaparken iflas eden bir kimsenin kalan mallarının, alacaklıları arasında taksim edilmesine hükmetmiştir (Muvattâ, Vasiyet, 8). Piyasa değerinde veya ona yakın bir fiyatla satılan hacizli malları satın almakta bir sakınca yoktur. Ancak haczedilen mal, değerinin çok altında satılır ise; Hanefilerden İbn Âbidîn akdin fasit olacağını (İbn Âbidin, Reddü’l-muhtâr, VII, 247), Şâfiî âlimlerden Nevevî ise geçerli olmakla birlikte bu malın satın alınmasının mekruh olacağını söylemişlerdir (Nevevî, Ravdatü’t-tâlibîn, III, 420). Zira icradaki malların, değerinin çok altında satılması, borçlunun mağduriyetinden yararlanmak anlamına gelir. Bu sebeple hacizli malı satın almak isteyen kimsenin fiyatlandırmayı mümkün mertebe borçlunun mağduriyetini azaltacak şekilde gerçekleştirmesi hakkaniyete uygun olur.