Tarım ve Orman Bakanlığı XII. Bölge Müdürlüğü (Rize), Hemşin Şelaleleri Tabiat Parkı'nda heyelan önleyici kargir duvar yapımı için ihale açtı. İhale 28 Haziran 2024 tarihinde saat 14:00'da Rize Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

İhale Detayları:

 • İhale Konusu: Hemşin Şelaleleri Tabiat Parkı Heyelan Önleyici Kargir Duvar Yapım İşi
 • Miktar: 635 metreküp taş duvar yapımı
 • Süre: Yer tesliminden itibaren 50 takvim günü
 • İhale Bedeli: İhale dokümanında yer almaktadır.
 • İhale Şartları:
  • İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
  • İsteklilerin son 15 yıl içinde benzer işlerde %50 oranında iş deneyimi olması gerekmektedir.
  • İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
  • Teklifler elektronik ortamda EKAP üzerinden sunulacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi