RTEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Markal yürütücülüğünde tamamlanan, “Kademeli Genişleyen Akış Kesitine Sahip Mikro Pim Tipi Kanatçıklı Isı Alıcılarda Kaynamalı Akışın Deneysel İncelenmesi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi, elektronik sistemlerde işlem kapasitelerinin artmasına bağlı olarak meydana gelen aşırı ısınma problemini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Proje ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Markal, “Günümüzde savunma sanayi, uzay, havacılık, tıp alanı gibi birçok alanda ve kişisel bilgisayarlarda olmak üzere gelişmiş işlemciler kullanılmakta, bu işlemcilerin de boyutları küçülmekte fakat işlem kapasiteleri artmaktadır. Bu da beraberinde aşırı ısınma problemlerini ortaya çıkarmakta. Bu sistemlerin geliştirilebilmesi, daha da ileriye götürülebilmesi için ısınma probleminin çözülmesi gerekmekte. Bu kapsamda mikro kanallarda kaynamalı akış önemli bir soğutma potansiyeli tekniği olarak karşımıza çıkmakta. Fakat mikro kanallarda kaynamalı akış tekniğinin uygulamasını kısıtlayan bazı faktörler var. Kabarcıkların kanal içerisinde sınırlanması, kabarcıklaşmanın kanal boyunca sürdürülmesinde yaşanan sıkıntılar, yine yüzeyin sıvı tarafından ıslatılmasının engellenmesi gibi problemler sebebiyle mikro kanallarda kaynamalı akış uygulamaları kısıtlanmakta ve bu potansiyeli yüksek soğutma tekniğinden yeterince istifade edilememektedir. Projemizle, belirttiğim sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Projede toplam 5 ısı alıcının kullanıldığını, bu ısı alıcılarının üçünün özgün tasarım, diğer ikisinin ise karşılaştırmalı analizde kullanılmak üzere konvansiyonel yapıda olduğunu ifade eden Doç. Dr. Markal, özgün tasarımlar ile ısı transfer performansında %800'ün üzerinde iyileşme elde edildiğini, böylece hem elde edilen akış görüntüleri ile literatüre katkı sağlandığını hem de uygulamada karşılaşılan problemlerin ortadan kaldırıldığını söyledi.

Haber: Büşra Bayraktutan