CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bugün yaşanan gıda sıkıntısının AKP’nin tarıma yeterli desteği vermemesinden kaynaklandığını söyledi. Çaya verilen destekleme priminin 2016 yılından bu yana artırılmadığını ve kg başına 13 Kuruş olarak ödendiğini ifade eden Bekaroğlu, dekar başına 8 lira olan gübre desteğinin Rizeli, Karadenizli çay üreticileriyle alay etmek anlamı taşıdığını vurguladı.  

Pandemi döneminde bütün ülkelerin tarımı desteklediğini belirten Bekaroğlu,  “Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri, 2006 yılında çıkarılan 5488 sayılı Kanun'la tarımı destekleme kararı almış ve bu desteğin bütçeden yapılacağı, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 1'inden az olamayacağı karara bağlanmış. Ne var ki Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri o günden bugüne herhangi bir senede bu yüzde 1 kadar desteği vermemiştir.” diye konuştu. 

2021 yılında gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 1'inin 66,5 milyar TL olmasına rağmen ancak 22 milyar tarımsal destek verildiğini ve 2007’den itibaren her yıl verilen desteğin GSYH’nin %0,5’inden az olduğunu kaydeden Bekaroğlu, “2007’den itibaren 70 milyar dolar çiftçiden kaçırılmıştır, çiftçinin hakkı gasbedilmiştir. Bugün yaşamış olduğumuz gıda sıkıntısı dediğimiz sıkıntının temelinde bu var.” ifadelerini kullandı. 

Çay üreticisi ile alay ediliyor! 

Çay ürününe kilo başına yılda 13 kuruş destek verildiğini ve 2016 yılından bu yana hiç değişmediğini belirten Bekaroğlu, çayın dönümüne 8 TL gübre desteği verildiğini belirten Bekaroğlu, “Doğu Karadeniz Bölgesi'nde başta Rize olmak üzere çay için ortalama 5 dönüm, hadi en fazla 10 dönüm deyin; 80 TL eder- dönüm başına 80 TL destek veriliyor; tabii, Rizelilerin büyük çoğunluğu evrakçılık yapmamak için bu parayı almıyor. Geçen sene gübrenin tonu 2 bin-2.500 lirayken bu sene 10 bin-12 bin liraya çıkmıştır. Bu 8 TL komiktir, komiğin ötesinde alay etmektir insanlarla. Rizeliler ve Doğu Karadenizliler hiçbir dönem bu kadar büyük hakarete uğramadılar Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetinden uğradıkları kadar.” dedi. 

Çiftçiler gübresiz ekim yaptı 

Bekaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu sene çiftçi Türkiye genelinde buğdaydan arpasına her konuda gübresiz ekim yapıyor; bakın, gıda sıkıntısını esas gelecek yıllarda göreceksiniz. Gübresiz ekim yaptılar insanlar; biliyorsunuz bunları. Bu konuda herhangi bir tedbir de almadınız. Kasım ayında açıklanan tarım destekleri de çok komik bir yerde kalmıştır. Kanun "yüzde 1" demesine rağmen bugüne kadar hiçbir zaman yüzde 0,5'e ulaşamadınız, gelecek sene bu oran yüzde 0,3'lerde kalacaktır.” 

Çay kanunu teklifi verdik     

“Biz Çay Kanunu Teklifi verdik. O teklifte ‘Çaya verilecek desteğin çay taban fiyatının yüzde 10'undan az olmaması gerekir.’ dedik. Geçen sene 3 lira 87 kuruştu, dolayısıyla çaya kilo başına 39 kuruş destek verilmesi gerekiyordu. Bu sene eğer ilkbaharda seçim olur da Millet İttifakı iktidara gelirse -ben size söyleyeyim, hesapları yaptık- kilo başına en az 7 TL çay taban fiyatı vereceğiz ve bu fiyatın altında hiç kimse alamayacak, kanunla bu böyle olacak. 70 kuruş da çay desteği oluyor, gübre desteği de dekar başına ya da dönüm başına 300 TL olacak. Böyle olmayınca Doğu Karadenizli insanların çayla yaşamaları mümkün değil.”