Toplantıda, Rize ilinde devam eden risk azaltma çalışmaları detaylı bir şekilde ele alındı. Özellikle, olası sel ve su baskınları ile toprak kaymalarına karşı alınan tedbirlerin üzerinde duruldu.

AFAD'ın faaliyete geçirdiği Rize arama kurtarma birlik müdürlüğü de toplantının önemli konularından biriydi.

Bu birliğin kuruluş amacı ve sahadaki görevleri hakkında detaylı bilgi paylaşılırken, Başkan MEMİŞ ve ilgili yöneticilerin katılımıyla çalışmaların koordinasyonunun nasıl sağlandığı da vurgulandı.

Toplantı boyunca, "Olmadan Önle" anlayışıyla risk azaltma stratejilerine odaklanıldı ve bölgedeki afet risklerinin en aza indirilmesi için yapılan çalışmaların önemi vurgulandı.

AFAD'ın, tüm imkanları seferber ederek vatandaşların güvenliği için aktif rol aldığına dikkat çekilirken, halkın afetlerden etkilenmemesi için sürekli çalışma ve izleme gerekliliği üzerinde duruldu.

Muhabir: REYHANE YAZICI TÜYLÜOĞLU