Eğitim Bir Sen Rize Şube Başkanı Seyfettin Afacanlar, yaşanan ekonomik dalgalanmalar sebebiyle Memurların talepleri KPDY'ya taşındığını belirtti.

Son günlerde yaşanan ekonomik dalgalanma ve sabit ücretlilerin gelirlerindeki erime nedeniyle Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yapılan Kamu Personeli danışma Kurulu (KPDS) toplantısında bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getirdi.

Konuyla ilgili Eğitim Bir sen Rize 1 Nolu Şube Başkanı Seyfettin Afacanlar şu açıklamayı yaptı: “Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın eriyen ücretler ve yaşanan ekonomik dalgalanmalar sebebiyle memurların taleplerini KPDS’ye taşımıştır. Bu çerçevede aşağıdaki talepler gündeme alınmıştır.

2021 yılının son KPDK'sını gerçekleştiriyoruz. Ekonomik dalgalanmanın yarattığı kayıpları telafi edecek “Ek Protokol”,4688 sayılı sendika kanunu, ek gösterge, sözleşmeli personel, YHS’nin kaldırılması, görevde yükselme-unvan değişikliği, derece-kademe sınırlamasının kaldırılması konularını gündeme taşıdık.

6. Dönem Toplu Sözleşmede bağıtlanan; Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinde vakit kaybedilmemeli, sözleşmeliler güvenceye, sözleşmelilik tarihin çöplüğüne gönderilmelidir. Ek göstergelere ilişkin düzenleme; adil sonuç üreten, kapsayıcı bir biçimde hayata geçirilmelidir.

Toplu sözleşmenin tarafları olarak bu masada yer alan yetkili konfederasyon Memur-Sen ile kamu idaresi adına Sayın Bakan, kamu görevlilerinin yaşamış olduğu ekonomik kayıpları, alım gücündeki azalışları giderecek çözüm yöntemleri belirleme gücüne ve kabiliyetine sahiptir.

KPDK eliyle, başta yukarıda ifade ettiğimiz kayıpları telafi edecek “ek protokol” dâhil olmak üzere kamu görevlilerinin hayata geçirilmesini bekledikleri konu başlıklarına ilişkin çözüm yollarının belirlenmesini istiyoruz.

Bu çerçevede, 3 aylık olağanüstü döneme ilişkin 3 ayrı teklifimiz var; Kamu görevlilerinin gelir vergisi oranı %15’de sabitlenmeli, Gelir Vergisi Matrahları yükseltilmeli, Ek protokol yapılarak, kayıpların telafisini sağlayacak ilave ödeme gerçekleştirilmelidir.

Toplu sözleşme sonrası, 1 Eylül-30 Kasım arasında enflasyon ve dolar kurunda yaşanan beklenmedik olağanüstü süreç; Toplu Sözleşmede elde ettiğimiz kazanımları gölgelememeli, kamu görevlilerinin alım gücünde meydana gelen kayıplar tamir edilmelidir” şeklinde açıklamada bulundu.