Çay Haber - Yöresel Haberin NET Adresi

Serbert Bölge Artık Yok

15-09-2007 16:31:26
1204 kez görüntülendi

Serbert Bölge Artık Yok

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rize Serbest Bölgesinin ÇAYKUR Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan 85 bin metrekare alan üzerinde kurulduğu belirtildi. 

RİSBAŞ tarafından 2 Mart 1997 tarihinde imzalanan protokolle arazinin 49 yıllığına kiralandığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: 

Protokolde, özetle arazinin depolar ve diğer tesisler altyapısı ile beraber hasılat kirası statüsü ile şirkete kiralanacağı, ÇAYKURun hasılat kirası olarak şirketin net karının yüzde 50sini alacağı belirtilmiştir. 2000 yılından itibaren ödenecek asgari kiranın, 31 Aralık 1995 tarihi itibarıyla 25 milyar TL baz alınarak ve her yıl Maliye Bakanlığınca ilan olunan yeniden değerleme oranı uygulanarak tespit edilen miktarın altında olmayacağı ve kira bedelinin kiranın ait olduğu mali yılı takip eden yılın Nisan ayında ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Ancak, kiranın ödenmemesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle konu yargıya taşınmış olup, halen devam etmektedir. Günümüzde Serbest Bölge İşleticisi RİSBAŞın ÇAYKURa faizler hariç 8 milyon YTL borcu bulunmaktadır. 

Bölgenin 10 yılda ulaştığı ticaret hacminin 485 milyon dolar olduğunun belirtildiği açıklamaya, şöyle devam edildi: 

Bölgede faaliyet gösteren firma sayısı 6, istihdam edilen personel sayısı ise 9 kişidir. Ticaret hacminin ise yıllara göre giderek azalmakta olduğu, görülmektedir. Bu duruma gelinmesinde, bölgenin kurucu ve işleticisi tarafından yeterince tanıtılamaması etkili olmuştur. Bunun sonucu olarak bölgeye istihdam yaratacak firmaların gelmemesi, potansiyel pazar ülke olarak görülen Gürcistan başta olmak üzere Türk cumhuriyetlerindeki gümrük oranlarının yukarı seviyelere çekilmesi nedeniyle diğer ülkelere göre rekabet şansı kaybolmuştur. 

Açıklamada, Rize Serbest Bölgesinin statüsünün değiştirilmesi gerektiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: 

Tüm hususların birlikte değerlendirilmesinde, bölgenin 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun birinci maddesinde sıralanan (Türkiyede ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak) amaçları karşılayacak kapasitesinin kalmaması nedenleriyle, alan üzerindeki serbest bölge statüsünün kaldırılıp, söz konusu alanın Rize ilinin ekonomik yönden kalkınmasına katkı sağlayacak diğer projelere açılmasının, ülkemiz menfaatleri açısından daha uygun olacağı görülmüştür.

çaytv

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yazan siz olun!



Yorum Yaz



Kapat