Çay Haber - Yöresel Haberin NET Adresi

RTEÜ'de yönetmelik değişikliliği resmi gazetede

01-11-2017 07:18:00
823 kez görüntülendi

RTEÜ'de yönetmelik değişikliliği resmi gazetede

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/7/2016 tarihli ve 29771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl/yılsonunda uygulanan yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Klinik uygulama programları, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mesleki zorunlu derslerin herhangi birinden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçemezler ve kaldığı sınıfta başarısız olduğu dersi/dersleri veya klinik uygulama/uygulamaları tekrar ederler.”

“(4) Uygulamalı derslerde öğrenciler pratik çalışmaları, verilen sürede tamamlamakla yükümlüdürler. Pratik çalışmaların kapsam ve yöntemi ilgili anabilim dalı tarafından ders yılı/klinik uygulama dönemi başında öğrencilere duyurulur. Pratik çalışmalarını anabilim dalı tarafından öngörülen ölçütlere uygun olarak tamamlayamayan öğrenciler o uygulamalı dersten başarısız sayılırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Diş hekimliği eğitimine ait pratik uygulamalar, eğitim-öğretim yılı başında anabilim dalları tarafından ilan edilen ve öğrenci tarafından o eğitim-öğretim yarıyılı ya da yılı içinde yapılması zorunlu olan laboratuvar ve klinik uygulamalara ilişkin çalışmaları içerir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri ve altıncı fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlarla öğrencilerin bilgi ve becerileri ölçülür. Bu sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, 5 inci sınıf klinik uygulama (her bir ana bilim dalı için) dersi sınavı ve tek ders sınavı olup, aşağıda belirtilen şekilde yapılır:”

“d) 5 inci sınıf klinik uygulama dersi sınavı: Beşinci sınıf öğrencileri için her bir ana bilim dalındaki klinik uygulama süresinin bitiminde pratik ve teorik olarak iki aşamada yapılan sınavdır.

e) Tek ders sınavı: Bütünleme sınav sonuçlarına göre bulunduğu sınıfta ilk yılını okuyan ve 5 inci sınıf klinik uygulama dersleri, seçmeli dersler ve ortak zorunlu dersler hariç olmak üzere zorunlu derslerden en çok bir dersten, devamsızlık hariç, sınıfta kalan öğrenciye tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavına girebilmek için öğrencinin final sınavına girme hakkını elde etmesi gerekir. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra üç iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Bu süre sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılmaz. Öğrencinin, yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az  60 puan alması gerekir. Bu sınavlar Akademik takvimde belirlendiği tarihte yapılır. Başarılı olamayanlar bu dersi tekrar ederler. Ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden başarısız olunması diğer derslerin herhangi birinden tek ders sınavına girilmesine engel teşkil etmez. Ayrıca 5 inci sınıf klinik uygulama dersi sınavından başarısız olan öğrenciler için tek ders sınavı uygulanmaz.”

“(6) Öğrencilerin, yarıyıl/yılsonu, 5 inci sınıf klinik uygulama dersi veya bütünleme sınavlarından herhangi birine girebilmeleri için kaydını yenilemiş olmalarının yanı sıra, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin, klinik uygulamaların ve laboratuvar çalışmalarının ise %80’ine devam etmeleri gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Diş hekimliği diploması: Fakülte akademik programında bulunan bütün dersleri, klinik uygulamaları ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Diplomanın şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlük tarafından düzenlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince laboratuvarlarda laboratuvar önlüğü, klinik uygulama derslerinde ise fakültenin belirlemiş olduğu üniformayı giymeleri zorunludur.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

recep-tayyip-erdogan-universitesi-dis-hekimligi-fakultesi-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-resmi-gazetede-yayimlandi..jpg

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yazan siz olun!Yorum YazKapat