Çay Haber - Yöresel Haberin NET Adresi

Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik...

07-08-2017 06:43:18
597 kez görüntülendi

Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik...

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin 28 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 1. Fıkrasında değişiklik yapıldığına dair yönetmelik değişikliği bugün kü Resmi Gazete’de yayımlandı.

“MADDE 14 – (1) Çift anadal programı, ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin, başka bir lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır.” şeklindeki 14. maddenin 1. fıkrası “(1) Çift anadal programı, ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile açılabilir. Çift anadal, ön lisans diploma programları ile diğer ön lisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında yapılabilir.” şeklinde değiştirildi.

İşte Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik Değişikliği Yapılmasına Dair Yönetmelik kararı:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2017 tarihli ve 30108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Çift anadal programı, ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile açılabilir. Çift anadal, ön lisans diploma programları ile diğer ön lisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında yapılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yazan siz olun!Yorum Yaz