Çay Haber - Yöresel Haberin NET Adresi

Abdülhamid Han’dan alınan para ile yapılmış

10-10-2019 06:59:11
2038 kez görüntülendi

Abdülhamid Han’dan alınan para ile yapılmış

Çayeli’nin Çukurluhoca Köyü’ndeki tarihÎ “Babik Medresesi”nin dikkat çeken bir hikâyesi var. Medrese, II. AbdülhamiD Han’dan alınan para ile yapılmış ve medresede hukuk ve fen ilimleri okutulmuş.

Rize’nin Çayeli İlçesi, Çukurluhoca Köyü’nde bulunan tarihî medrese ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bir dönem ilkokul olarak da kullanılan tarihî medreseyi bir grup üniversite öğrencisi de ziyaret etti. Ziyaret esnasında tarihî medrese hakkında açıklamalarda bulunan gönüllü rehber Mecit Taşçı Hoca, medrese ve burada okuyan bazı hocalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Çukurluhoca Köyü’nün ismi burada medfun bulunan Zükürlüzade Ali Zühdi Efendi’nin isminden gelmiştir. Zükürlüzade Ali Zühdi Efendi’nin babasının ismi Osman. Hoca efendi 1820’li yıllardan sonra Konya’da medrese eğitimi alıp mezun oluyor. İstanbul, Fatih Semaniye medreselerinde hocalık yapıyor. Bilâhare II. Abdülhamid Han Hazretlerine diyor ki, “Padişahım, ben memleketime hizmet etmek istiyorum. Yalnız orada ne ulaşım için bir köprümüz var, ne de bir mektep-medresemiz. Ben orada bir medrese, bir de köprü yaptırmak istiyorum. Sizden istirhamım bunların bedelini vermenizdir.”

PARASINI ABDÜLHAMİD HAN VERMİŞ

AbdülhamiD Han kabul ederek, köprünün ve medresenin gerekli masraflarını Zükürlüzade Ali Efendi’ye veriyor. Ali Zühdü Efendi köyüne gelip medreseyi yaptırıyor, hem ölünceye kadar burada hocalık yapıyor. Burada yalnız din ilimleri okutulmuyor; hukuk okutuluyor, hendese yani şimdinin mühendisliği ve dönemin fen ilimleri okutuluyor. Din ilimlerinden de; tefsir, akaid, fıkıh vs. okutuluyor. Ali Zühdi Hocaefendi ölene kadar burada hizmet ediyor. Ölüm tarihi hicrî 1317 Ramazan, zannediyorum 1319’da da mezarlık yapılmış.

ÂLİMLERİN YETİŞTİĞİ MEDRESE

“Hoca efendi burada hizmet ediyor, çok büyük ilim adamları yetişiyor. Bunlardan ancak 8-10 tanesinin isimlerini biliyoruz. Meselâ Yusuf Efendi (Tolon) vardır burada. Rize’de de müftülük yapmıştır. Oğlu şu an 96-97 yaşlarındadır, Ayhan Tolan. Tıp doktorudur. Onun babası da işte bu medresede okumuş ve bu medreseden sonra İstanbul’da çeşitli yerlerde hocalık, müderrislik yapmıştır. İbrahim Efendi var, hoca efendiden sonra İbiş İbrahim -yani küçük İbrahim manasında- elli seneye yakın ders okutmuştur. Bunun gibi Ustoğli Ali Efendi vardır. Hacı Mesud Efendi vardır, Sultan II. Abdülhamid’e huzur hocalığı yapmıştır. Kabri burada değil, Marmaris taraflarındadır. Yani 9-10 tane mühim ulema bu medresede ya okumuş, ya okutmuştur. Zükürlüzade Ali Efendi, hicrî 1317/milâdî 1907’de vefat ediyor.”

Zükürlüzade Ali Efendi’nin Mezar Kitabesi

“Baki Allah Mevtü’l âlimi mevtü’l âlem (Âlimin ölmesi âlemin ölmesi gibidir)

Ecille-i ulema-i uzam-ı benamden (İnsanların arasındaki büyük âlimlerin en parlaklarından)

Ve sultanü’l muhakkikin-i enâmden parmakla gösterilen (parmakla gösterilen muhakkik âlimlerin sultanlarından)

Babik medresesinin sebeb-i bânii (bina edilmesinin sebebi) ve müderrisi Merhum ve mağfurun leh

Zükürlüzade Ali Zühdi Efendi ibni Osman Ruhlariçün el-Fatiha Hicri 1317”

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK
seyhan@yeniasya.com.tr

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yazan siz olun!Yorum YazKapat